Waarom YET en voor wie?

YET
ontdekkers

Gerard, 54 jaar

Het verandert je hele kijk op de wereld – tenminste dat deed het voor mij.

Ik ben hierdoor veel coulanter geworden naar anderen en durf meer mijzelf te zijn.

Mila, 26 jaar

Ik ben nu veel bewuster van mijn kwaliteiten en mijn valkuilen. Hierdoor kan ik makkelijker hulp vragen aan anderen en benut ik mijn kwaliteiten veel beter. Het geeft mij meer duidelijkheid in de richting waar ik naar toe wil.

VOOR WIE EN WAAROM?

Klik op lees meer en scroll naar onderen voor de tekst.

1. Voor individuen die persoonlijke groei willen nastreven

2. VOOR TEAMS IN STARTUPS en JONGE, SNELGROEIENDE ONDERNEMINGEN

3. VOOR INVESTEERDERS (Venture Capital firma’s en andere investeerders) IN STARTUPS en JONGE, SNELGROEIENDE ONDERNEMINGEN

Voor INDIVIDUEN die persoonlijke GROEI nastreven

Misschien wel het belangrijkste besef dat een individu kan maken in zijn zoektocht naar persoonlijke groei, is dat er geen enkele formule is die het pad naar persoonlijke groei definieert. We hebben allemaal verschillende doelen en prioriteiten.

We hebben ook verschillende natuurlijke sterke en zwakke punten die deel uitmaken van ons inherente persoonlijkheidstype. Hoe kunnen we ons als individu dan sterker voelen in ons leven?

De MBTI tool helpt ons te realiseren wat echt belangrijk voor ons is. Het herkennen van je valkuilen en je kwaliteiten is een essentiële stap en de eerste sleutel op weg naar persoonlijk groei.

Hoewel het verbeteren van onze zelfkennis en het realiseren van onze ware doelen heel bevrijdend kan zijn, kunnen we de regels van de samenleving waarin we leven niet negeren. We zouden kunnen erkennen dat de waardesystemen van andere mensen niet minder belangrijk zijn dan die van ons. En erkennen en accepteren dat we in een samenleving leven waarin bepaalde persoonlijkheidstypes en gedragingen meer geschikt zijn voor bepaalde taken. Dit is de tweede sleutel die de deur opent naar persoonlijke groei.

Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin het passender en effectiever is om compassie en zorgzaamheid te tonen (Feeling), in plaats van ratio (Thinking). Evenzo zijn er situaties die vragen om rationele ​​beslissing, waarin het meer subjectieve gezichtspunt van de gevoelsfunctie (Feeling) ongepast en ineffectief is. Personen met een voorkeur voor Feeling hebben een natuurlijk voordeel boven Thinkers in situaties die mededogen en bewustzijn van andermans emoties vereisen. Omgekeerd zullen personen met een voorkeur voor Thinking een natuurlijk voordeel hebben ten opzichte van Feelers in situaties die het vermogen vereisen om een ​​beslissing te nemen op basis van rationele gegevens.

Naarmate we meer leren over ons persoonlijkheidstype en de typen van anderen, krijgen we meer inzicht in waarom mensen anders reageren in verschillende situaties. Hierdoor kunnen we het gedrag van mensen dat anders is dan het onze, beter accepteren en begrijpen.

Dus hoe gaan we ons realiseren wat echt belangrijk voor ons is? Hoe herkennen we onze zwakheden en leren we ons er niet achter te verschuilen? Hoe komen we in balans? Hoe openen we de deur die ons de weg wijst naar persoonlijke groei?

MBTI is een model dat je zal helpen je begrip van menselijke diversiteit uit te breiden. Een beter begrip van jezelf en anderen zal je helpen je pad te vinden, te volgen of uit te breiden. Een besef en acceptatie van het feit dat de ene persoonlijkheidsfunctie in een bepaalde situatie effectiever kan zijn dan een andere functie, zal je helpen de relevantie van persoonlijke groei voor je leven te begrijpen.

vrouwen in zwart wit- waarom YET MBTI en voor wie

Add Your Heading Text Here

holding hands - yet

VOOR TEAMS IN STARTUPS en JONGE, SNELGROEIENDE ONDERNEMINGEN

Eén van de belangrijke aspecten bij het bekijken van de structuur van een startup team is dat elke rol complementaire vaardigheden moet hebben in plaats van vergelijkbare kenmerken. Vaardigheden zijn één ding, persoonlijkheid is echter iets anders en het vermogen om als een team samen te werken is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle startup.

De MBTI-persoonlijkheids-tool helpt het team concreet om inzicht te geven in belangrijke individuele persoonlijkheidskenmerken en -voorkeuren en daarmee inzicht in, en begrip voor het gedrag van de andere teamleden. Hierdoor kunnen werkstructuren die bij iedereen passen eenvoudiger worden gecreëerd.

Het hebben van een teamstructuur waarin je de verschillende voorkeuren mixt, kan een belangrijke kracht zijn, omdat een situatie vanuit verschillende perspectieven zal worden doordacht. Het feit dat alle verschillende voorkeuren in een team actief zijn, kan concrete gevolgen hebben Een voorbeeld is een teamlid dat te veel nadenkt en voortdurend de reikwijdte en het plan van het project verandert – zo’n persoon moet worden beteugeld voor stabiliteit, misschien door hem of haar meer specifieke resultaten te leveren. Een introverte persoon moet worden aangemoedigd om te delen en te spreken, anders worden zijn of haar ideeën weggespoeld in het lawaai van luidere stemmen.

MBTI is daarom ook een tool die kan worden gebruikt om te werken met de verschillende voorkeuren die we hebben, door ons daarvan bewust te maken. Het creëert de mogelijkheid om een gemeenschappelijke taal te creëren die de kwaliteit van teamwerk kan verhogen door het creëren van ideale communicatie-regels. Daarnaast krijg je ook inzicht in hoe alle teamleden bijdragen – ieder op hun eigen manier. Zo leidt de MBTI tool concreet en effectief naar een verbeterde communicatie en wederzijds respect tussen teamleden, waardoor het makkelijker is om elkaar uit te dagen, aan te vullen en gezamenlijk naar een gewenst resultaat te werken. MBTI is een krachtig hulpmiddel om aangeboren denkprocessen te begrijpen, en het kan heel goed worden gebruikt om een divers team op te bouwen, met name diversiteit van denken. Het kan worden gebruikt als opstap om een houding van innovatie en creativiteit aan te wakkeren. Een MBTI-beoordeling van een team kan een goed startpunt zijn om te weten hoeveel diversiteit aan gedachten en ervaring je in je team hebt, en om van hieruit de diversiteitsagenda verder te ontwikkelen.

Add Your Heading Text Here

VOOR INVESTEERDERS (Venture Capital firma’s en andere investeerders) IN STARTUPS en JONGE, SNELGROEIENDE ONDERNEMINGEN

In het investeringsproces van een Venture Capital firma (“VC”) of een (informele) investeerder gaat tijdens het ‘due diligence’ onderzoek veel aandacht uit naar juridische, fiscale en financiële aspecten. Over de afgelopen jaren zijn VC’s/investeerders in toenemende mate overtuigd geraakt van het feit dat een goed inzicht in de persoonlijkheden van de individuele teamleden en daarmee in het vermogen om als team goed te functioneren en te groeien, een minstens net zo’n belangrijk aspect van het investeringsproces is. Uiteindelijk wordt ook en (wellicht juist) in mensen geïnvesteerd.

Steeds meer investeerders in startups en jonge snelgroeiende ondernemingen vragen teams daarom om de MBTI tool te gebruiken.  

Een persoonlijkheidstool als MBTI is een bewezen effectieve manier om het kennismakingsproces te versnellen. VC’s en andere investeerders hebben er belang bij om op een dieper niveau te weten wie de teamleden zijn. Het toont bezorgdheid voor de mensen die deel uitmaken van de startup, interesse in wat hen motiveert en een besef dat interpersoonlijke compatibiliteit en conflicten een enorme impact kunnen hebben op het vermogen van het team om te slagen. De persoonlijke chemie van een team en de balans van persoonlijkheidsstijlen kunnen het samenwerken enorm vergemakkelijken of belemmeren.

Doorgaans delen VC’s/investeerders de resultaten van het MBTI verslag met de teamleden en dat biedt kansen voor teambuilding als het team de inzichten die door de MBTI tool worden geboden, kan omarmen als een manier om meer te weten te komen over elkaar. Deze verslagen worden openlijk gedeeld met de teamleden en kunnen hiermee nuttige hulpmiddelen zijn voor discussie terwijl een team blijft groeien in zijn werkdynamiek. Deze verslagen vergemakkelijken een diepere waardering van elkaars sterke punten. Wanneer een team bereid is de MBTI tool te gebruiken en de resultaten ervan samen te bespreken, kan dit leiden tot betere inzichten over manieren waarop de teamleden elkaar helpen en elkaars sterke punten beter kunnen benutten.

Add Your Heading Text Here

Q&A

Er is maar ÉÉN echte Myers-Briggs Type Indicator®, maar er zijn vele look-alikes. 

Je weet of je te maken hebt met het originele, gevalideerde psychometrisch instrument als er dit logo bij staat.

Omdat betrouwbaarheid en validiteit alleen voor de originele versie gelden.

MBTI® is niet geschikt voor:

Werving en selectie, selectie binnen teams, ontslagprocedures, werkprestaties voorspellen of toekomstig gedrag voorspellen.

De algemeen geldende standaard voor een schaal op welk psychometrisch instrument dan ook, is een interne consistentie van .70 of meer. 

MBTI® heeft een betrouwbaarheid van .87 bij een tussenperiode van 15 weken .

Hierbij een vergelijking met andere bekenden en gerenommeerde  persoonlijkheidsvragenlijsten:

  • De Big Five heeft een gemiddelde test-hertest betrouwbaarheid van .73 en gemiddelde geschatte betrouwbaarheid van .81. 
  • De NEO-FFI (met uitzondering van de neuroticisme subschalen) heeft een gemiddelde test-hertest coëfficiënt van .79 met een tussenperiode van 12 weken.
  • De Birkman Methode heeft een gemiddelde test-hertest coëfficiënt van .84 bij een tussenperiode van 2 weken.
 

De validiteit van het MBTI® -instrument is in diverse onderzoeken en op meerdere manieren aangetoond, zoals:

Relatie met gedrag, relatie met andere vragenlijsten, interne meetstructuur, voorspellende waarde, ervaren waarde en praktische waarde.

Voor meer informatie:

https://www.themyersbriggs.com/en-US/Support/MBTI-Facts 

De MBTI® is geen test – er zijn geen goede of slechte antwoorden en het meet geen vaardigheden, intelligentie of de kans op succes. MBTI ® – types verschillen van elkaar, maar het ene type is niet beter dan het andere type.

We hebben allemaal voorkeuren voor allerlei dingen; de meesten gebruiken liever de ene hand dan de andere wanneer we bijvoorbeeld iets schrijven. Een voorkeur hebben betekent niet dat je dingen niet op een andere manier kunt doen; als je linkshandig bent, kun je waarschijnlijk met je rechterhand schrijven als dat nodig is. Op dezelfde manier hebben we allemaal voorkeuren als het gaat om onze persoonlijkheid.

De Myers-Briggs Type Indicator® helpt je inzicht te krijgen in jouw persoonlijkheidsvoorkeuren op vier belangrijke gebieden:

Hoe je aan je energie komt (Extraversie vs. Introversie)
Hoe je informatie opneemt en leert (Sensing vs. Intuition)
Hoe je beslissingen neemt (denken versus voelen)
Hoe je jouw tijd en omgeving graag indeelt (Judging vs. Perceiving)

De MBTI® identificeert mensen die misschien graag een bepaald soort werk doen, maar niet hoe goed ze dat werk zouden kunnen doen. De MBTI® identificeert niet de vaardigheden of capaciteiten die succes in een baan voorspellen.
De vragen die de MBTI® gebruiken zijn transparant – sollicitanten kunnen elk type “uitkomen” dat gezocht lijkt te worden voor een baan.

Afstemming is van tevoren belangrijk. Het feedbackgesprek, de uitkomsten van de vragenlijst en het vaststellen van het bestpassende type is allemaal vertrouwelijk. Misschien wil je je type met anderen delen, maar YETMBTI® mag dat niet doen. 

Het ®-teken geeft aan dat een merk beschermd wordt. Het ®-teken komt van oorsprong uit Amerika. Met dit ® kan je aangeven dat jouw merk geregistreerd is en dat je zult optreden tegen misbruik. In de Verenigde Staten kennen ze een andere merkenrecht cultuur dan in Nederland. 

Een MBTI feedbacksessie kan zowel face-to-face als online. Welke manier ook wordt gebruikt, het is belangrijk dat de feedback interactief is. De respondent moet alle tijd hebben om de vragen te beantwoorden en voluit kunnen meedoen aan het feedbackgesprek. Feedback mag nooit alleen bestaan uit het tonen van de uitkomsten van alleen de vragenlijst of een schriftelijk rapport.

Online heeft meerdere voordelen:

-onafhankelijk van tijd en plaats

-vanuit je eigen vertrouwde omgeving

-sluit aan bij de 24uurs economie

-geen files en reistijd

-voor sommige een laagdrempelige manier van contact maken

Nee, feedback geven staat centraal bij de MBTI® en is essentieel als je het instrument nauwkeurig, professioneel en ethisch verantwoord wilt gebruiken.

De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Jung, op wiens werk de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI® )is gebaseerd, geloofde dat onze voorkeuren aangeboren zijn en dus een kwestie zijn van aanleg. Maar, hij geloofde ook dat hóe we die voorkeuren gebruiken kan – en ook zal – veranderen. 

Met andere woorden, de vraag of persoonlijkheid een vaststaand iets is, vraagt om een diepere discussie. We hebben allemaal de keuze in hoe wij onze mentale energie gebruiken (Extraversion-Introversion), hoe we informatie verzamelen (Sensing-Intuition), hoe we tot besluiten komen (Thinking-Feeling) en hoe we omgaan met de wereld om ons heen (Judging-Perceiving). Terwijl we ons ontwikkelen en groeien, moeten we leren om niet alleen te vertrouwen op die kant van onze voorkeuren die onderdeel van onze natuurlijke neigingen zijn. In plaats daarvan moeten we leren hoe we het tegenovergestelde gedrag inzetten op het moment dat de situatie daar om vraagt – gedrag  ‘flexen’. Weten wanneer het noodzakelijk is om je persoonlijkheidsvoorkeuren te flexen, is een goede indicator van ontwikkeling. 

Het MBTI® -instrument helpt ons om onze voorkeuren te begrijpen, zodat we “helderder kunnen waarnemen en een beter oordeel kunnen vellen”, zoals Isabel Briggs Myers schreef in haar boek Gifts Differing: Understanding Personality Type. Het MBTI ® -instrument vertelt ons niet dat wij onze voorkeuren zíjn en dat we vervolgens dus geen keuze hebben om ons gedrag aan te passen. 

Het verhaal begint bij Katharine Cook Briggs, een intellectuele en belezen vrouw met een passie voor educatie van kinderen. Ze observeerde verschillen tussen kinderen en ze was ervan overtuigd dat je de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen zoveel mogelijk moet stimuleren. Ze schreef hierover diverse artikelen en essays. Omdat ze ontevreden was over de traditionele manier van lesgeven en besloot ze haar eigen dochter Isabel zelf thuis les te geven. 

Als beginnend romanschrijfster wilde Katharine de fundamenten van persoonlijkheid en gedrag ontdekken zodat ze betere karakters voor haar verhalen kon creëren. Haar interesse in persoonlijkheidstypes werd nog sterker toen ze haar schoonzoon Clarence ‘Chief’ Myers ontmoette. Chief keek op een heel andere manier tegen dingen aan dan zij en haar familie. Katharine wilde hem beter begrijpen en bestudeerde verschillende werken van filosofen en psychologen maar vond niet waar ze naar op zoek was. Toen ze in 1923 Carl Jung’s Psychologische Types las, vertelde ze haar dochter Isabel dat ze had gevonden waar ze naar op zoek was. Dit was de manier om de verschillen tussen mensen op een positieve manier te beschrijven. Zijn theorieën vertoonden veel overeenkomsten met haar eigen observaties. Ze ontmoette Jung persoonlijk en werkte jarenlang zijn ideeën verder uit. Jung was erg onder de indruk van haar intelligentie.  

Isabel was in deze periode minder betrokken bij het werk van haar moeder en was inmiddels zelf een carrière als schrijfster gestart. Het begin van de Tweede Wereldoorlog betekende een ommekeer. Isabel wilde een manier vinden om conflicten in de toekomst te vermijden door mensen inzicht te geven in persoonlijkheidsverschillen. Tegelijkertijd zag Isabel dat mensen banen uit patriottische overwegingen aannamen en ongelukkig werden van de taken die ze moesten uitvoeren. Dat gold niet alleen voor de mannen maar ook voor de vrouwen die de lege plekken van de mannen moesten opvullen. Isabel wilde dit veranderen en besprak haar frustratie met haar moeder. Katharine voelde dat het moment daar was en stelde voor een indicator te ontwikkelen gebaseerd op persoonlijkheidstype theorieën. Met de kennis van haar moeder en haar eigen passie de oorlog te overwinnen, werd de MBTI geboren. Ze schakelde hulp in van ervaren psychometristen en later werd haar werk gesteund door professoren van de universiteiten van California, Michigan en Florida.  

Nieuwsgierigheid en de overtuiging dat je alles kunt bereiken waren de belangrijkste ingrediënten in de geschiedenis van de MBTI. De opvoeding van Isabel heeft hierin een grote rol gespeeld; als dochter van een onderzoeksfysicus (vader Lyman J. Briggs) groeide ze op met de gedachte dat ‘iets ontdekken ’ het leukste in de wereld is. Daarnaast stimuleerde moeder Katharine haar dochter alles te leren en te doen waarin ze geïnteresseerd was. Door haar eigen huwelijk met Chief ervoer ze zelf hoe mensen kunnen verschillen. Zelf had Isabel INFP voorkeuren en Chief ISTJ. Toen haar werd gevraagd waarom ze de MBTI had ontwikkeld, antwoordde ze ‘omdat ik Chief heb ontmoet’. 

Door het continu verzamelen en verbeteren van de MBTI, werd haar werk steeds meer erkend. In 1957 tekende ze een contract met Educational Testing Service (ETS), maar in 1975 toen CPP haar werk zag, werd de MBTI officieel gepubliceerd. Helaas was dat ook de periode dat kanker bij Isabel werd vastgesteld, maar zelfs toen werkte ze verder vol enthousiasme aan het perfectioneren van de MBTI. Ze omarmde de MBTI en Type was een manier van leven voor haar geworden. Haar gelukkige huwelijk met Chief was dankzij het zelfinzicht dat ze had verkregen. De MBTI zorgde ervoor dat ze elkaar beter begrepen en dat wilde ze ook doorgeven aan anderen. Isabel’s hoop voor de toekomst: “I dream that long after I am gone, my work will go on helping people.” 

Door het invullen van de MBTI® vragenlijst ontstaat er op basis van je voorkeuren een combinatie van vier letters die je persoonlijkheidstype beschrijft. Er worden 16 verschillende MBTI® persoonlijkheidstypen erkend en omschreven.

It is always important that personality type is not the answer to everything, just one more tool to help you grow, achieve, and prosper in your life.